Vernieuwd rij-examen cat. B vanaf 1 juni!

28 februari 2017

Vanaf 1 juni wordt het rij-examen voor de cat. B gewijzigd

Theorie

Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep), van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven) of snelheidsovertredingen.
Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

Praktijk

6 mogelijke manoevres

Keren in een smalle straat, in rechte lijn achteruitrijden, parkeren. Het parkeren kan in vier variaties:

  • evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen
  • evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen
  • loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren
  • loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkerend

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

Risicoperseptietest

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de risicoperceptietest. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt voor of na de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

Alle gedetailleerde info die op dit ogenblik ter beschikking is, vindt u terug op de website van de examencentra.