Persbericht naar aanleiding van de Telefacts uitzending van 04/11/14 ivm de kwaliteit in rijscholen

06 november 2014
Federdrive

Federdrive, grootste sectororganisatie van erkende rijscholen en opleidingscentra vakbekwaamheid, betreurt de feiten aangehaald in de reportage van Telefacts van dinsdag 4 november jl. 

De reportage neemt de aandacht weg van waar het écht moet over gaan: rijopleiding als een hoeksteen van een coherent verkeersveiligheidsbeleid. Erkende rijscholen, zeker de goede, zijn reeds een motor voor meer verkeersveiligheid, maar hun imago en toegevoegde waarde worden besmeurd door een paar cowboys die niks met rijopleiding en verkeersveiligheid te maken hebben. 
De toestanden, aangehaald in de reportage komen de sector bekend voor en maken al jarenlang voorwerp uit van klachten aan de FOD Mobiliteit vanwege de federatie en haar leden. De meeste overtredingen en wantoestanden en soms zelfs regelrechte fraude, zijn opgenomen als reden voor onmiddellijke uitsluiting van lidmaatschap in het huishoudelijk reglement en de deontologische code die Federdrive aan haar leden oplegt. Federdrive is dan ook blij te kunnen vaststellen dat geen enkele van haar leden betrokken is bij de vastgestelde overtredingen. De rijscholen in de reportage zijn bekende voorbeelden en ze zullen nooit aanspraak kunnen maken op lidmaatschap bij de federatie. 
Bovendien werkt Federdrive aan een kwaliteitslabel dat een duidelijk charter zal omvatten van wat de dienstverlening in de rijschool inhoudt en vooral wat er niet in hoort te zitten. Het kwaliteitslabel zal worden voorgesteld naar aanleiding van de echteopname door de regio’s van de bevoegdheid ‘verkeersveiligheid’, in januari 2015. 
 
Bovendien zal op de volgende Raad van Bestuur van de federatie voorgesteld worden een meldpunt op te richten voor gedupeerde of ontevreden leerlingen. Momenteel is er reeds een e-mailadres waar de klachten gemeld kunnen worden nl. ombudsdienst@federdrive.be. De Federatie zal klachten die te maken hebben met fraude of die echtde pan uit swingen, doorgeven aan de bevoegde overheden en tot bemiddeling tussen leerling en rijschool overgaan, als het een klacht over een van haar leden betreft. 
 
Federdrive benadrukt echter dat ze – in tegenstelling tot bvb orde-organisaties (van dokters, accountants, advocaten enz.) – niet wettelijk kan optreden tegen wanpraktijken. Zij heeft hiervoor geen mandaat en is ook geen vragende partij hiervoor. We vragen wel aan onze nieuwe voogdijoverheden om samen met de sector zo snel mogelijk een sluitend systeem op te zetten dat meer garanties aan leerling bestuurders biedt inzake de kwaliteit van de rijopleiding en klantentevredenheid. 
 
Voor meer informatie omtrent dit persbericht 
Jeroen Smeesters 
Voorzitter/woordvoerder Federdrive vzw