Op zoek naar een uitdaging?

18 augustus 2020

Rijlesgever worden, hoe begin je eraan?

In tegenstelling tot wat sommigen verwachten hebben de theorie- en praktijklessen niet alleen tot doel om de leerling-bestuurder op te leiden in functie van het uiteindelijke rijexamen.
Naast het technische aspect van de opleiding, hebben rijlesgevers de ambitie om de leerlingen te helpen het nodige inzicht en de attitude te verwerven om zich veilig in het verkeer te kunnen bewegen ten opzichte van zichzelf en andere weggebruikers.
Ook het sociale aspect van autorijden en milieubewust omgaan met mobiliteit komt in een rijles aan bod.
Uiteraard moet de leerling het verkeersreglement eerst goed onder de knie hebben, vooraleer de eerste keer de openbare weg op te gaan. Theorielessen in een erkende rijschool zijn aan te raden omdat tijdens die lesmomenten de verkeersregels worden getoetst aan de praktijk. Door audiovisuele hulpmiddelen in te zetten, wordt de leerstof nog realistischer benaderd.
De interactie tussen de cursisten maakt de lessen boeiend en leerrijk.

Je leest er alles over in onze brochure.