KMO-portefeuille: tijdelijke wijziging indieningstermijn

28 december 2015
KMO-portefeuille

Wijziging indieningstermijn KMO-portefeuille

Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen of adviezen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum.
Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 januari 2016 terug steunaanvragen indienen. Zoals u weet kunnen steunaanvragen ingediend worden tot ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

Om de ondernemingen van wie de prestaties gestart zijn in december 2015 en die door uitputting van het budget niet konden indienen alsnog de kans te geven hiervoor een steunaanvraag in te dienen, heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters bij wijze van uitzondering beslist om gedurende de maand januari 2016 de indieningstermijn te verlengen van 14 kalenderdagen naar 40 kalenderdagen.

Hierdoor kunnen dossiers gestart in december die wilden indienden na uitputting van het budget dus nog indienen begin januari (termijn 40 dagen vanaf start prestaties). Voor steunaanvragen vanaf 1 februari 2016 geldt opnieuw de gebruikelijke 14-dagen termijn. Het persoonlijk subsidiebudget van de kmo voor het kalenderjaar 2016 zal gebruikt worden voor deze aanvragen.