Corona - Covid 19

10 december 2020

CORONA & RIJOPLEIDING

update 02/08/2021

Verleningen:

 1. Geldigheid theorie, gevolgde lessen, examen privéterrein (manoeuvres) & voorlopig rijbewijs:
  1. vervaldatum tussen 16/03/2020 en 30/09/2021 = verlenging tot en met 31/12/2021
  2. vervaldatum tussen 01/10/2021 en 31/12/2021 = verlenging tot en met 31/03/2022
 2. Voor het terugkommoment
  1. als de termijn eindigt tussen 02/11/2020 en 30/06/2021, dan wordt deze termijn verlengd tot en met 30/09/2021
  2. wie in de aanmaningstermijn zit (= 2 maanden 'te laat) en die extra termijn eindigt tussen 02/11/202 en 30/06/2021, dan wordt dit eveneens verlengd tot en met 30/09/2021 (u moet wel nog altijd een toeslag betalen)

update 06/04/2021

Vanaf 6 april zijn enkel nog de chirurgische mondmaskers toegelaten, zowel voor leerling als lesgever.

update 26/03/2021

Onze bevoegde minister laat weten dat de aangekondigde maatregelen van woensdag 24 maart geen effect hebben op werking van de rijschool, centra voor nascholing of examencentra. Alles gaat door zoals gepland!

 

update 08/01/2021

Net zoals jullie allemaal hebben we ook het nieuws gevolgd en we kunnen terug opengaan voor alle categorieën. Totnogtoe waren de categorieën auto & auto-remorque niet toegelaten. We zijn nu in afwachting van de precieze wetteksten waarin de correcte data en zo vermeld worden. Iedereen zal door ons gecontacteerd worden. In de eerste plaats zullen we alle uitgestelde opleidingen opnieuw inplannen, daarna gaan we aan de slag met de nieuwe inschrijvingen.

Jullie zullen begrijpen dat dit even tijd vraagt... en geduld... We zullen in ieder geval alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te doen!

Ondertussen mogen we niet blind zijn voor 'de cijfers'. Wij hebben een zeer strikt uitgewerkt sectorprotocol, we vragen dus om dit te respecteren en deze heropening niet in het gedrang te brengen.

Alle ontwikkelingen en de officiële communicatie hierrond, kan je lezen op de website van onze bevoegde overheid.

update 21/12/2020

Ten gevolge van de gedeeltelijke heropstart, werken we nu met een gesloten kantoor, dit voor fysieke bezoeken voor informatie. Ook telefonisch hebben we totnogtoe zo gewerkt. Vanaf 5 januari zullen we dit aanpassen en zijn we telefonisch bereikbaar op het nummer 092303133 op woensdag & vrijdag van 13u00 tot 17u00.

update 10/12/2020

Zopas verscheen volgende informatie op de website van onze bevoegde overheid:

WORDEN HERVAT:

Alle theorielessen (cat. A, B, C) en -examens én de praktijklessen en -examens voor rijbewijs A. Het is nl. mogelijk om deze te organiseren met respect voor de afstandsregels.

Opleidingen en examens voor professionele bus- en vrachtwagenchauffeurs. Het is belangrijk dat deze activiteiten weer kunnen plaatsvinden omdat ze essentieel zijn voor de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.

 

Opgelijst:

 • De theorielessen en -examens voor alle categorieën (bromfiets cat. AM, moto cat. A, auto cat. B, vrachtwagen cat. C, C+E & bus cat. D, D + E)).
 • De praktijklessen en -examens voor rijbewijs A voor motoren en AM voor bromfietsen.
 • Ook de praktijklessen en -examens voor rijbewijs C en C+E voor vrachtwagen kunnen weer worden opgestart.
 • De nascholing vakbekwaamheid voor rijbewijs C en D (code 95) werd al opnieuw opgestart op 1 december.

BLIJVEN OPGESCHORT:

Praktische rijopleidingen en -examens voor rijbewijs B (auto), BE (auto + remorque) en terugkommoment

 

De wettelijk voorziene termijnen voor de opleidingen en examens werden eerder alvast verlengd tot en met 30 september 2021, ook voor rijbewijs B (alsook B+E en G) en het terugkommoment. Personen van wie het theorie-examen en voorlopig rijbewijs verloopt of die het terugkommoment moeten volgen, krijgen zo voldoende tijd om een nieuwe afspraak in te plannen.

update 09/12/2020

Beste klanten,

Zoals jullie in het nieuws konden vernemen, is er momenteel nog steeds geen concrete datum om opnieuw te starten met onze rijopleidingen. We houden alles nauwgezet in het oog en we zullen iedereen contacteren van zodra we een concrete én zekere datum krijgen.
We vinden het - net als jullie - zeer onaangenaam omdat de zekerheid over een heropstart ontbreekt.
Wie reeds is ingeschreven, hoeft geen initiatief te nemen, wij zullen iedereen contacteren als er zekerheid is.

update 01/12/2020

Er  is vandaag een actualisatie gebeurd n.a.v. de aankondiging vrijdag over het heropenen van (bepaalde) niet-essentiële handelszaken.

 • Het betreft het gedeelte voor de nascholingen (vernieuwing code 95): deze opleidingen mogen hervat worden. In ons geval betreft dit de opleidingen van Transport Academy
 • De theorie-examens zijn toegelaten, maar het is nog niet duidelijk of de examencentra direct zullen opengaan.
 • Wat betreft de theorielessen en praktijklessen- of examens, ziet het er naar uit dat deze pas terug toegelaten worden per 16 januari (of nog later). 

Aangezien er nog volop overleg is met de bevoegde overheden, wachten we dit even af vooraleer we verdere actie ondenemen in het annuleren, herplannen of plannen.

update 27/11/2020

Na de persconferentie van vandaag zijn we nog niet veel wijzer. Het is afwachten hoe men juridisch de zin 'de winkels mogen open vanaf 1 december' zal schrijven. Wij zijn op 2 november gesloten net als andere niet-essentiële handelszaken. Het is op dit ogenblik niet duidelijk of alle niet-essentiële handelszaken terug open kunnen (waaronder wijzelf) op 1 december of niet. Wij volgen het élke dag voor jullie op, maar helaas kunnen we geen nieuws brengen.

update 06/11/2020

We vernemen via de website van MOW dat het kabinet van Lydia Peeters uitstel heeft verleend wegens de Corona-pandemie. 

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd.

U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.

 

De details van deze maatregelen kunt u vinden op de betreffende website van de bevoegde overheid.

update 01/11/2020

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 30 oktober verstrengde maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform het vandaag gepubliceerde ministerieel besluit worden de rijexamens en rijlessen, inclusief het terugkommoment, alvast tot en met 13 december stilgelegd. De autokeuring blijft open. De komende week werkt de Vlaamse overheid in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen. Verdere details over uitsteltermijnen en verlengde geldigheid van documenten zullen zodra mogelijk bekend worden gemaakt.

Rijopleidingen, terugkommoment en rijexamens opgeschort tot en met 13 december
Alle rijopleidingen en rijexamens worden alvast vanaf maandag 2 november tot en met  zondag 13 december opgeschort. Het gaat dan om:

• alle rijopleidingen;
• het terugkommoment;
• de nascholingen vakbekwaamheid;
• de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

update 30/10/2020

De aankondiging van de nieuwe lockdown is genomen door de Federale overheid. Het is nu aan de Vlaamse overheid om te beslissen over de rijscholen & examencentra. Dit zal gebeuren van zodra het ministrieel besluit hierover is gepubliceerd. Van zodra wij een beslissing vernemen, zullen we dit communiceren.

Aangezien dit het snelste kan via onze Facebookpagina, adviseren we om deze te volgen. In tweede fase zal iedere leerling individueel worden geïnformeerd over het verdere verloop van zijn of haar rijopleiding. We volgen uiteraard ook op wat de mogelijke uitstelmaatregelen zullen en op basis daarvan kunnen we proberen om iedereen zoveel mogelijk verder te helpen.


Gevolgen van de coronamaatregelen van 16 maart 2020

update 08/05/2020 - 10u29

Er zijn toch wel wat leerlingen die tijdens de Corona-pauze geconfronteerd werden met een vervallen voorlopig rijbewijs of van wie het theorie-examen niet meer geldig was.

Daar is een oplossing voor gecreëerd:

 • Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van 16/03/2020 tot en met 30/12/2020 (*) dan mag je nog het praktijkexamen afleggen tot en met 31/12/2020, zonder dat je de normaal verplichte 6 uren rijles moet volgen.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervalt vanaf 16/03/2020 dan wordt het automatisch langer geldig tot en met 30/09/2020 (**) zodat je verder kan oefenen op de openbare weg. Je hoeft niet naar het gemeentehuis om een nieuw document af te halen. De politie is hiervan op de hoogte en mag je niet beboeten.
 • Een geslaagd theorie-examen is normaal gezien 3 jaar geldig. Als de geldigheid van je theorie-examen vervalt in de periode van 16/03/2020 tot en met 30/12/2020 (**) mag je nog een praktijkexamen afleggen tot en met 31/12/2020 zonder eerst opnieuw een theorie-examen te doen.

(*) Als je voorlopig rijbewijs of je theorie-examen verviel voor 16/03/2020 dan kan je geen aanspraak maken op deze verlengingen.
(**) Je leest het inderdaad goed dat je vervallen voorlopig rijbewijs slechts verlengd wordt tot 30/09/2020 maar toch je praktijkexamen kan afleggen tot 31/12/2020. Dit komt omdat Vlaanderen over de voorwaarden beslist om het examen af te leggen en federaal over de geldigheid van je voorlopig rijbewijs zelf.  Wellicht zal federaal nog een oplossing uitwerken om de geldigheid van je vervallen voorlopig rijbewijs toch te verlengen zodat je nog verder kan oefenen tot 31/12/2020.

Dezelfde oplossingen (verlenging tot 31/12/2020) worden gebruikt voor het terugkommoment: Hier kan je daar meer over lezen.

Zelf oefenen met een voorlopig rijbewijs is ook  opnieuw toegelaten vanaf 11 mei (beslissing van de Veiligheidsraad)!

update 07/05/2020 - 07u36

 • Iedere leerling die bij ons is ingeschreven wordt gecontacteerd door onze administratie zodoende een planning op te stellen. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen.
 • Onze personeelsleden hebben verplicht een bijscholingscursus moeten volgen waarbij het sectorprotocol betreffende de hygiënische maatregelen duidelijk besproken is. Dit geeft u als klant de verzekering dat onze lesgevers op een verantwoordelijke manier omspringen met alle reglementeringen, die u onder andere bij het overhandigen van de planning werden meegedeeld. U leest er meer over de bijzondere coronamaatregelen in onze aangepaste lesvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden.
 • Het is niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van materiaal uit de rijschool wat u normaal wordt aangeboden (bv. motorjas, helm, balpen, ...) Iedere leerling ontvangt samen met de planning alle details over de aanpassing ten gevolge van de coronapandemie.

update 01/05/2020 - 20u21

We hebben het goede nieuws ontvangen dat we vanaf 11 mei weer mogen opstarten. Vanaf 18 mei zullen er opnieuw examens kunnen doorgaan.

Wij gaan de komende uren alles in het werk stellen om dit zo goed mogelijk voor te bereiden zodat wij in veilige omstandigheden kunnen heropstarten.

Op maandag 4 mei gaat onze administratie nog even de koppen bij elkaar steken. Vanaf dan zullen wij u contacteren, indien u reeds ingeschreven bent en beginnen we te puzzelen in onze agenda om iedereen zo vlug mogelijk weer te laten rijden.  We laten onze telefoonlijnen dus nog even gesloten om dit allemaal georganiseerd te krijgen.

Lees er alles over op de website van onze bevoegde overheid. U vindt er ondermeer het door de sector ontworpen protocol over de manier waarop deze heropstart georganiseerd zal worden. Ook alle maatregelen betreffende uitstel worden er in kaart gebracht.

update 15/04/2020 - 18u45

Alle onderstaande maatregelen zijn verlengd tot en met 3 mei. We kunnen jullie dus helaas nog geen zicht geven op het verdere verloop van jullie opleidingen (of de start voor vele anderen). We hopen in ieder geval dat het jullie goed gaat en jullie in de meest gezonde omstandigheden kunnen verder werken, studeren, ... Van zodra we meer nieuws hebben, zullen we hierover berichten.

update 26/03/2020 - 07u30

De Corona-pauze

Ter bestrijding van het Covid-19 -virus hebben de overheden (federaal en Vlaanderen) een verbod opgelegd aan de rijscholen om theorie- of praktijklessenlessen te organiseren en aan de examencentra verboden om theorie- of praktijkexamens af te nemen.  Deze Corona-pauze is ingegaan op 16 maart.  De einddatum wordt bepaald door de Nationale Veiligheidsraad, gebaseerd op de adviezen van de experten.  Voor ons is de einddatum ook de grote onbekende factor.  Naar alle waarschijnlijk worden pas versoepelingen overwogen als de noodmaatregelen hun effect bewijzen.
Enkele antwoorden op mogelijke vragen:

De rijlessen

Wat met mijn geplande rijlessen of rijexamen in de periode tijdens de Corona-pauze?

Deze lessen en examens worden als eerste opnieuw ingepland op de vrije plaatsen na de einddatum van de Corona-pauze. We contacteren jou om te checken of de planning voor jou gepast is.

Wat met mijn geplande rijlessen na de Corona-pauze?

De planning van deze rijlessen of het rijexamen wordt zo veel mogelijk behouden. Je wordt verwittigd als er een of enkele lessen een beetje moeten opschuiven. Dit zal mede afhangen van de planning bij de examencentra.
Als er een verlenging komt van de Corona-pauze word je na overleg opnieuw ingepland.

Wat gebeurt er met de theoriecursus waarvoor ik inschreef?

Er worden nieuwe cursussen ingepland, telkens wanneer de Corona-pauze verlengd wordt.
Je zal een voorstel krijgen om deel te nemen aan een van de volgende cursussen.

Wat gebeurt er met de betaling van mijn rijlessen?

De betaling van je rijlessen en examenbegeleiding blijft geldig. Er komen geen extra kosten bij voor verplaatsing of iets anders. Als je rijlessen betaald zijn word je automatisch opnieuw ingepland.

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs

Wat als de geldigheid van mijn theorie-examen verloopt?

Op het ogenblik dat je een voorlopig rijbewijs aanvraagt of dat je een praktijkexamen aflegt mag je theorie-examen niet meer dan 3 jaar geleden succesvol afgelegd zijn.
De regering besliste dat als jouw theorie-examen verloopt binnen de Corona-pauze, dat je dan na het einde van de Corona-pauze 4 maanden extra de tijd krijgt om toch een praktijkexamen af te leggen zonder dat je verplicht bent om opnieuw een theorie-examen af te leggen.
Een verlenging van de geldigheid van theorie voor een nieuwe aanvraag van een voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs verloopt?

Normaal gezien ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen in een erkende rijschool als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verlopen is. Als de einddatum van je voorlopig rijbewijs binnen de Corona-pauze valt ben je gedurende 4 maanden vrijgesteld om deze verplichte 6 uren les te volgen vooraleer je een praktijkexamen aflegt. Je kan dus zelf kiezen of je lessen volgt en hoeveel. Let op: Als je het rijexamen met een erkende rijschool wil afleggen is er een wettelijk verplicht minimum van 2u rijles.
Een verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs voor een nieuwe aanvraag van een ander voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs of theorie-examen net na de Corona-pauze verloopt?

Dan is er voor jou geen verlenging van 4 maanden voorzien. We gaan er van uit dat deze situatie gewoon over het hoofd gezien is en dat er nog een aanpassing komt. We melden dit alleszins.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het terugkommmoment

Wat als ik het terugkommoment wou volgen binnen de Corona-pauze?

Als de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen (tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs) ook binnen de Corona-pauze valt dan krijg je 4 maanden extra de tijd (na de Corona-pauze) om het terugkommoment zonder boete te volgen.
Als je al ingeschreven bent bij www.mygenerationdrive.be zal je dit kosteloos kunnen omboeken naar een andere datum.

Wat als ik een aanmaning in de bus kreeg om binnen de 2 maand het terugkommoment te volgen omdat ik te laat was?

Als deze termijn van 2 maanden binnen de Corona-pauze valt dan krijg je na het einde van de Corona-pauze 2 maanden extra de tijd om in te schrijven.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het vormingsmoment

Is het vormingsmoment voor begeleiders nog verplicht?

Door een uitspraak van de Raad van State (omwille van een meningsverschil tussen de Vlaamse en Federale Overheid) is er nu geen verplichting om een vormingsmoment te volgen als je als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs.

Wat als ik inschreef voor een vormingsmoment tijdens de Corona-pauze?

Deze sessies werden geannuleerd. We werken aan de terugbetaling.

Wat als ik als begeleider geen vorming volg en later wijzigt de regelgeving toch opnieuw?

Als je geen vorming gevolgd hebt kan je nu dus toch vermeld worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs.
Het is nog afwachten of er een nieuwe verplichting komt, hoe dit precies zou toegepast worden en wat de gevolgen zouden zijn voor wie al als begeleider vermeld staat op een voorlopig rijbewijs.

Maatregelen betreffende vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid en ADR: Klik hier

Maatregelen betreffende de autokeuring: Klik hier


oudere infoberichten, zie hieronder


update 25/03/2020 - 16u28

De Vlaamse overheid heeft zonet een aantal maatregelen bekend gemaakt over de opleidingen & examens die binnen een bepaalde tijd moeten afgelegd worden: er zijn vijf infoblokken:

Opleiding en examen rijbewijs B

Terugkommoment

Bewijs van vakbekwaamheid

Beroepsbekwaamheid rijschool

ADR

Wat de heropstart van de rijlessen, inplannen, herplannen, etc... betreft, hebben wij nog geen antwoorden. Wij verwachten hierover maandag te kunnen berichten.

update 23/03/2020 - 06u40

Ook de gehele rijschoolsector en alle organisaties die opleidingen in het kader van mobiliteit organiseren, hebben de deuren moeten sluiten.

De complexiteit en de impact op de samenleving dwingt ons samen met u geduldig te wachten op de gevolgen en de besluiten voor onze sector.

We hebben geen antwoord op de vele vragen die ons bereiken.

Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat er geregeld zal worden voor bijvoorbeeld een vervallen rijbewijs, een vervallen theorie, een bijscholing die niet tijdig is afgewerkt.

Wanneer de lessen mogen hervat worden, wanneer de lessen en examens gepland worden, enz.

Om die reden hebben we beslist onze telefoonpermanentie te staken. We verzoeken u uw vragen via e-mail te sturen naar planning@rijschoolmerelbeke.be.

Zodra we van de overheid concrete berichten hebben, zullen we een antwoord voor u formuleren.

We voorzien op onze website CORONA- FAQ’s en dit zodra alle informatie die ons bereikt, op juridische juistheid getoetst is.

We beseffen dat deze onzekerheid niet prettig is en vragen om begrip. Ondertussen zetten wij alles op alles om u enkel met correcte berichtgeving, van belang voor onze sector, te informeren en dit zo snel mogelijk.

Tot slot willen een grote DANKUWEL zeggen aan alle mensen en sectoren die dag en nacht voor ons klaar staan om de maatschappij draaiende te houden. Daarbij denken wij aan al het personeel uit de zorgsector maar ook aan alle beroepschauffeurs die in zeer moeilijke omstandigheden zorgen voor de distributie van allerlei goederen en voor de toelevering aan de winkels. Net als alle bedrijven die nog steeds instaan voor de productie. Ook grote dank aan onze veiligheidsdiensten, lokale en federale politie en aan het personeel van de vuilophaaldiensten. De lijst van alle actoren is te lang om op te noemen.

Rijschool Merelbeke wenst u en uw geliefden een goede gezondheid toe en wij hopen samen met u dat wij hier allemaal heelhuids doorkomen.

update 16/03/2020 - 19u08

Gezien de ernst van deze crisis werd alle personeel op tijdelijke werkloosheid gezet. Hierdoor is enkel het nummer 092303133 te bereiken. Dit kan meestal gedurende deze uren:

maandag tot vrijdag van 13u00 tot 16u00

Aangezien er allerhande acties moeten ondernomen worden, is het mogelijk dat het niet altijd lukt deze telefonische permanentie te onderhouden. Hiervoor bij voorbaat onze excuses.

update 14/03/2020 - 14u45

Gelet op het advies om massaal over te schakelen op telewekren, hebben we beslist om onze kantoor voor drie weken te sluiten. We zijn tijdens de normale openingsuren telefonisch bereikbaar. Ook via mail kunt u met ons contact opnemen.

update 14/03/2020 - 12u00

We ontvangen vandaag (zaterdag 14/03/2020 11u40) communicatie van onze bevoegde overheid, dat vanaf maandag 16 maart volgende activiteiten geschorst worden tot minstens 3 april:

 • rijlessen (praktisch & theoretisch)
 • rijexamens (praktisch & theoretisch)
 • nascholingen code 95, terugkommomenten, bijscholingen, ...

Op dit ogenblik overleggen wij intern over de implicaties hiervan. Alle klanten zullen op  de hoogte gebracht worden via onze administratie.

We kunnen uiteraard niet iedereen tegelijkertijd berichten, dus gelieve even geduld te oefenen, zodoende dat we voor iedere klant een gedegen oplossing kunnen uitwerken. Met dank voor uw begrip.

 

13/03/2020

Op dit ogenblik zijn er heel wat vragen over de rijlessen ten tijde van Corona. Wij volgen alle richtlijnen van de bevoegde overheden op.

Intern hebben we besloten om volgende maatregelen te nemen.

Vooraleerst de algemene maatregelen:

 • Een goede handhygiëne! Naast het handen - voldoende lang en met zeep - wassen, zijn ook dispensers met desinfecterende gel voorzien. Dit moet elke les op voorhand gebeuren alsook na de les.
 • Geen handen geven
 • Indien mogelijk een afstand van 1 meter behouden

Voor de praktijklessen:

Iedere lesgever heeft persoonlijk de instructie gekregen om de leswagen bij het begin van de les te reinigen. Het is fijn indien u uw lesgever hieraan herinnert!

 • Het stuur, hendels, dashboard (zone net voor de bestuurder) en de versnellingspook worden schoongemaakt
 • De auto regelmatig verluchten

Voor de theorielessen:

Wij zullen alle klassikale lessen in de komende weken annuleren en verschuiven naar volgende maand. U zal van onze administratie een voorstel krijgen met nieuwe data.

 

Wij hopen hiermee ons steentje bij te dragen om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Daarnaast willen we ook een beroep doen op de burgerzin. Wie ziek is, moet contact nemen met zijn/haar dokter. De dokter kan in eer en geweten beslissen om iemand thuis te laten en zal daarvoor ook een attest schrijven.