Attesten vakbekwaamheid code 95

09 februari 2015
code 95 op het rijbewijs cat. C & D

Attesten niet meer nodig voor de verlenging code 95 op het rijbewijs bij de gemeente

Wij kregen van de FOD mobiliteit volgend bericht:

"Bijkomend wil ik u ook informeren dat onze Dienst Rijbewijs op 30/01/2015 een mailing met instructies over de verlenging van de vakbekwaamheid verstuurd heeft naar alle gemeenten. Een kandidaat die de verlenging van de vakbekwaamheid aanvraagt, diende in het verleden vijf attesten voor te leggen bij zijn gemeentebestuur. Aangezien de aangestelde voor de rijbewijzen in het systeem zelf kan nagaan of betrokkene de noodzakelijke opleiding volgde en het systeem een verlenging onmogelijk maakt indien dit niet het geval is, moeten er vanaf nu geen getuigschriften van nascholing meer worden voorgelegd bij de gemeente."

Het heeft dus geen zin meer om nodeloos duplicaten op te vragen bij Transport Academy of de FOD mobiliteit.

Het is uiteraard wel zo dat er na betaling van de factuur, steeds een attest wordt opgestuurd. Dit kan dienen als bewijs naar een werkgever of toekomstige werkgever toe.

Hebt u nog kredietpunten nodig? Neem een kijke op onze kalender.