KMO-portefeuille: Hoe aanvragen

KMO-portefeuille: hoe werkt dat?

Rijschool Merelbeke is een geregistreerde dienstverlener voor KMO-portefeuille. Op 1 juli vaardigde de Vlaamse regering een besluit uit waarbij een wijziging zat voor het volgen van de opleidingen in het kader van het rijbewijs:

"Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli 2020 uitgesloten van steun: (...)

  • Het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding; (...)
  • Opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;(...)"

Aanvragen voor deze categorieën zullen bijgevolg geweigerd worden door de dienstverlener. Om het bedrag van uw subsidie te kennen, wacht u de factuur af. Daar zal in detail alle gegevens staan die nodig zijn voor uw aanvraag (aantal uren, startdatum, aan te vragen subsidiebedrag, ...).

Zowel registratie als subsidieaanvraag gebeurt via de website. Deze loopt over vier etappes, waarvan u telkens de handleiding vindt door te klikken op één van deze stappen:

  1. Uw bedrijf aanmaken
  2. Uw subsidie-aanvraag indienen
  3. Uw deel van de betaling voldoen
  4. Uw factuur aan de rijschool betalen

KMO-portefeuille

Om je te kunnen registreren, moet je beschikken over:

  • Ofwel een elektronische identiteitskaart en bijhorende lezer;
  • Ofwel een persoonlijk federaal token die je kan aanvragen via de portaalsite.