KMO-portefeuille: Hoe aanvragen

KMO-portefeuille: hoe werkt dat?

Rijschool Merelbeke is een geregistreerde dienstverlener voor KMO-portefeuille. Op 1 juli vaardigde de Vlaamse regering een besluit uit waarbij een wijziging zat voor het volgen van de opleidingen in het kader van het rijbewijs:

"Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli 2020 uitgesloten van steun: (...)

  • Het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding; (...)
  • Opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;(...)"

Aanvragen voor deze categorieën zullen bijgevolg geweigerd worden door de dienstverlener. Om het bedrag van uw subsidie te kennen, wacht u de factuur af. Daar zal in detail alle gegevens staan die nodig zijn voor uw aanvraag (aantal uren, startdatum, aan te vragen subsidiebedrag, ...).

Zowel registratie als subsidieaanvraag gebeurt via de website. Deze loopt over enkele etappes, gedurende het ganse proces kan u handig gebruik maken van de handleiding van het Agentschap.

 

KMO-portefeuille